JJ Wonderbanken
Image default
Zakelijke dienstverlening

Is het mogelijk om minder kwijt te zijn aan kosten voor VvE beheer?

Vindt u dat u elke maand te veel kwijt bent aan de kosten voor VvE beheer, en wilt u weten of u daarop kunt besparen? Veel huiseigenaren vinden dat de maandelijks terugkerende voorschotbedragen aan de hoge kant zijn. Soms komt het door onduidelijkheid over de opbouw van het voorschotbedrag, maar het komt ook voor dat er inderdaad onnodig te veel wordt betaald. Wanneer u het vermoeden heeft dat u te veel kosten maakt voor VvE beheer, dan is het raadzaam eerst helder te krijgen wat er precies met uw voorschotbedrag gebeurt. 

Wat gebeurt er met de kosten voor VvE beheer?

De kosten die u kwijt bent aan VvE beheer komen ten goede aan het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten, zoals elektriciteit en verlichting, glasverzekering, dagelijks onderhoud als schoonmaak en kleine reparaties, en de kosten voor beheer. Het grootste deel van uw voorschotbedrag komt ten goede aan groot onderhoud. Dit is veruit de duurste post omdat hier bijvoorbeeld het onderhoud van het dak onder valt of een renovatie van de voorgevel. Sommige van deze kosten zijn onvermijdelijk maar vaak kan een dure reparatie worden voorkomen door op tijd onderhoud te plegen. Dit soort achterstallig onderhoud is vaak de boosdoener als u veel betaalt voor VvE beheer.

Hoe kunt u voorkomen dat u te veel kosten voor VvE beheer heeft?

U kunt voorkomen dat u te veel kosten voor VvE beheer heeft door het VvE beheer uit te besteden aan een beheerder die tijdig onderhoudswerkzaamheden laat uitvoeren en de werkzaamheden slim weet uit te besteden. De planning voor het grote onderhoud wordt doorgaans vastgelegd in een Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) wat u inzicht geeft in wat er met uw uitgaven gebeurt. Wilt u ook een VvE beheerder die u niet onnodig opzadelt met hoge kosten voor reparaties aan achterstallig onderhoud, dan kunt u contact opnemen met MijnKeus! VvE beheer voor een op maat gemaakt pakket met diensten.

https://mijnkeusvvebeheer.nl/