JJ Wonderbanken
Image default
Bedrijven

Omgaan met agressie in de zorgsector

Omgaan met agressie op de werkvloer? Steeds vaker worden medewerkers uit de zorgsector geconfronteerd met verbale of fysieke agressie. Zeven op de tien hulpverleners worden er regelmatig mee geconfronteerd :Artsen, verpleegkundigen, thuisverpleging, spoed…worden belaagd door een ontevreden patiënt of bezoeker.  Verbale agressie zoals als schelden of beledigen, dreigen met fysiek geweld komt vaak voor op de werkvloer. De problematiek rond omgaan met agressies nemen we ernstig, want werken in de zorgsector is sowieso een zwaar beroep.

We laten het woord aan A. Vermeers, een hoofdverpleegkundige uit Gent.

 “Patiënten worden veeleisender en ongeduldig. Meestal blijft het bij dreigementen zoals roepen, schelden, of met spullen gooien. Daarnaast zijn bezoekers ook mondiger.

Op de vraag hoe verpleegkundigen omgaan met agressie of zich hiervoor kunnen wapenen, antwoordt Vermeers het volgende: Wij bieden regelmatig theoretische en praktische vormingen aan, waarbij de nodige vaardigheden worden aangeleerd.

Omgaan met agressie ligt vooral op een duidelijke communicatie: geweld ombuigen door begrip te tonen. We werken immers met een kwetsbaar publiek. Wie ziek is, heeft meer frustraties.

We moeten ook onze eigen grenzen gaan bewaken. Van dagelijks terugkerende agressie word een werknemer uiteindelijk ziek en het hoort ook niet bij het werk van een hulpverlener. Een van de hoekstenen van het preventiebeleid is dat dat de medewerkers weten hoe ze het best omgaan met agressie.

Het is daarnaast van groot belang om een vangnet te creëren binnen een afdeling.

Hier werken we aan een open beleid :Durf checken bij collega’s en bespreek hoe anderen omgaan met agressie in teamoverleg. Verschillende diensten hier werken nauw samen rond een  preventiebeleid voor patiënten en hun hulpverleners.

Mevrouw Vermeers legt ook de nadruk op de vorming van zorgkundigen: In de huidige opleidingen is omgaan met agressie geen vak op zich, maar het wordt zeker getraind tijdens lessen agogiek.

https://www.actinmove.nl/omgaan-met-agressie/