Kinderen en een scheiding Echtscheidingen zijn emotioneel erg zwaar. Als twee mensen samen kinderen hebben valt hun gezin uit elkaar. Dit heeft emotioneel veel impact, niet alleen voor de twee partijen die uit elkaar gaan maar ook zeker voor hun kinderen. Enige hulp bij het scheiden is dan ook wel zo prettig. Carent is een onderneming die begeleiding, ondersteuning en advies biedt bij scheidingen. Gedacht kan worden aan hulp bij de verdeling van uw inboedel, bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant, bij het vaststellen van een omgangsregeling met kinderen en een correcte afhandeling van juridische, financiële en fiscale zaken. Ondersteuning bij een scheiding waarbij kinderenRead More →