JJ Wonderbanken
Image default
Aanbiedingen

Het belang van arbeidsdeskundig onderzoek als benchmark voor duurzame inzetbaarheid

In de snel veranderende arbeidsmarkt van vandaag is het van cruciaal belang dat zowel werkgevers als werknemers zich richten op duurzame inzetbaarheid. Dit concept gaat over het vermogen van medewerkers om nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd en productief aan het werk te blijven. Maar hoe weet je als organisatie of je op de goede weg bent? Hier komt het arbeidsdeskundig onderzoek om de hoek kijken, een instrument dat kan dienen als benchmark voor duurzame inzetbaarheid.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek is een diepgaande analyse van de werkcapaciteiten van een medewerker in relatie tot zijn of haar werkzaamheden. Het wordt vaak ingezet wanneer er twijfels zijn over de match tussen de mogelijkheden van de werknemer en de eisen van het werk, bijvoorbeeld na langdurig ziekteverzuim. Een arbeidsdeskundige kijkt naar de fysieke en mentale belastbaarheid van de werknemer en weegt deze af tegen de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden.

De rol van arbeidsdeskundig onderzoek als benchmark

Arbeidsdeskundig onderzoek kan als een benchmark dienen voor verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid:

1. Match werk en werknemer Een van de belangrijkste benchmarks is de match tussen werk en werknemer. Het onderzoek kan aantonen of een werknemer nog goed op zijn plek zit of dat er aanpassingen nodig zijn. Dit kan variëren van kleine ergonomische aanpassingen tot een compleet andere invulling van de werkzaamheden.

2. Preventie van langdurig verzuim Door vroegtijdig een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten, kunnen werkgevers langdurig verzuim voorkomen. Het onderzoek kan signalen van overbelasting of ontevredenheid vroegtijdig opsporen en hierdoor kan er tijdig ingegrepen worden.

3. Re-integratie en terugkeer naar werk Na ziekte is het van belang dat een werknemer op een verantwoorde manier terugkeert in het arbeidsproces. Het arbeidsdeskundig onderzoek biedt concrete handvatten voor een succesvolle re-integratie.

De uitvoering van het arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd door een gecertificeerde arbeidsdeskundige, zoals de professionals van Proficiënt groep. Het onderzoek bestaat uit gesprekken met de werknemer en werkgever, werkplekbezoek, en analyse van de werkzaamheden. De arbeidsdeskundige brengt vervolgens een advies uit over de inzetbaarheid van de werknemer en mogelijke aanpassingen in het werk.

De meerwaarde van proficiënt groep

Proficiënt groep is gespecialiseerd in het uitvoeren van arbeidsdeskundig onderzoek. Met hun expertise helpen zij organisaties om de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers te bevorderen. Ze bieden maatwerk en zorgen ervoor dat het advies past bij de specifieke situatie van de werknemer en de organisatie.

https://proficientgroep.nl/